reklama 3 v magazínu pro ženy
reklama 4 v magazínu pro ženy
reklama 1 v magazínu pro ženy

newsletter

Chcete být informování o nových článcích? Přihlašte se k odběru novinek

Jak postupovat v případě společného oddlužení manželů?

 
Jak postupovat v případě společného oddlužení manželů?

Podnikání s neúspěšným koncem, vážný úraz a následná dlouhodobá nemocenská, apod. Do nepříznivé finanční situace se může dostat kdokoli z nás. A dluhy pak mohou postihnout celou rodinou. Dostal se váš manžel, nebo přímo vy do tíživé finanční situace a nevíte, jak z ní ven?

 

 

Nejvhodnějším řešením této situace je podání společného návrhu na povolení oddlužení manželů, což insolvenční zákon umožňuje od ledna 2014. Dluhy z manželství se vždy týkají obou partnerů, proto musí návrh na společné oddlužení podepsat oba dva. Souhlasí tak s tím, že pro potřeby oddlužení se využije celý majetek ve společném jmění manželů a to včetně budoucích příjmů.

Průběh procesu oddlužení

1)      Podání návrhu na oddlužení

Celý proces oddlužení je zahájen podáním návrhu na společné oddlužení manželů na příslušném krajském soudu dle místa trvalého bydliště.

2)      Rozhodnutí soudu

Soud následně zhodnotí, zdali jste poctivými dlužníky a zda je reálný plán na vaše společné oddlužení. Ve většině případů získáte rozhodnutí soudu v lhůtě 15 dní. Insolvenční zákon povoluje podat odvolání proti rozhodnutí soudu.

3)      Rozhodnutí o úpadku

Pokud dojde k vyhlášení oddlužení, soud svolá schůzi vašich věřitelů. Na této schůzi se hlasováním rozhodne, jakým způsobem budete svůj plán oddlužení plnit.

●     Oddlužením zpeněžením majetkové podstaty – V tomto případě budete muset prodat všechen svůj movitý majetek.

●     Oddlužení formou splátkového kalendáře – Pokud se vaši věřitelé rozhodnou, že jsou pro ně výhodnější pravidelné splátky dluhu, bude pro vás připraven splátkový kalendář. Po dobu následujících pěti let budete věřitelům odevzdávat všechny své příjmy nad rámec životního minima.

4)      Plnění plánu

Na plnění plánu oddlužení dohlédne insolvenční správce, který je určen soudem. Pokud během pěti let uhradíte (podle plánu) minimálně 30 % ze svých dluhů, soud vám zbytek vašeho dluhu promine.

Výhody společného oddlužení manželů

Společné oddlužení manželů má několik nesporných výhod. Jednou z nich je, že pokud mají manželé některé závazky (popřípadě všechny) uzavřeny společně, do oddlužení se započítávají pouze jednou. Tím se významně snižuje jejich společný dluh.

Výhodou je také to, že náklady na insolvenčního správce, které jsou rozloženy v měsíčních splátkách po celou dobu pěti let v oddlužení, jsou v případě společného oddlužení nižší, než kdyby se oddlužovali samostatně. Navíc, pokud dluhy způsobil pouze jeden z partnerů, osobní bankrot chrání i toho druhého.

Společný návrh manželů na povolení oddlužení

●       Manželé musí návrh na oddlužení podat společně. Pro posouzení, zda jde o osoby oprávněné podat společný návrh manželů na povolení oddlužení, je rozhodné, zda jde o manžele ke dni, kdy takový návrh dojde insolvenčnímu soudu.

●       Návrh na oddlužení musí obsahovat výslovné prohlášení obou manželů, že pro potřeby jejich oddlužení se využije celý majetek ve společném jmění manželů, včetně budoucích příjmů. Prohlášení musí být podepsána a podpisy obou manželů musí být úředně ověřeny.

●       Manželé, kteří tento návrh podávají, mají po celou dobu inslovenčního řízení i po dobu oddlužení, postavení nerozlučných společníků a jsou považováni za jednoho dlužníka.

●       Kromě jména a příjmení, bydliště, prohlášení a podpisů obou manželů, musí formulář obsahovat i celou řadu příloh. Jedná se například o úvěrové smlouvy, upomínky smlouvy o pronájmu, pojišťovací smlouvy nebo smlouvy s dodavateli energií, apod.

Co patří do společného jmění manželů?

Do společného jmění manželů patří veškerý majetek nabytý některým z manželů, nebo jimi oběma společně, za trvání jejich manželství. Výjimkou je majetek, který jeden z partnerů získal dědictvím, darem, v restituci nebo pokud ho získal do svého výlučného vlastnictví. Do společného jmění patří také závazky, které jednomu z manželů nebo oběma společně vznikly za trvání manželství.

 

2016.08.23 | Admin | přečteno: 10779x
 

Poslat článek
Tisk

Štítky: finance dluhy manželé společné jmění manželů oddlužení insolvence

 
archiv

Nejzajímavější články

 

Domácí sirup z rýmovníku vyléčí podzimní neduhy

O přínosech a účincích voňavé pokojové rostlinky nazývané rýmovník toho bylo napsáno už mnoho. Dnes vám přináším tip ...
 
celý článek | Kateřina Pořízová | 2015.10.09 | přečteno: 157527x

Vrátíme Vám úsměv za 2 dny - ALL on 4

Ztráta zubů je pro člověka vždy nepříjemná (z funkční i estetické stránky) a vždy zásadním způsobem sníží kvalitu jeho ž...
 
celý článek | Admin | 2019.08.14 | přečteno: 219x

Lněný olej – vhodný doplněk stravy

Nejprve je potřeba vysvětlit si rozdíl mezi přírodními oleji a minerálními. Pro laika možná mohou vypadat na první po...
 
celý článek | Vendula Králová | přečteno: 10330x

Konečně jaro

  Miluju přírodu a to, jak se v každém ročním období mění. Na jaro se ale vždycky těším nejvíce. Myslím, že ...
 
celý článek | Kateřina Pořízová | 2015.03.18 | přečteno: 13078x
 

Portál pro ženy